Stichting de Rietvink

Donaties komen geheel ten goede aan de instandhouding van molen de Rietvink.

Stichting de Rietvink is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting (wilt u volledig profiteren van het belastingvoordeel dan is een periodieke gift aan te raden).

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL71INGB0004 8189 63 t.n.v. Stichting de Rietvink te Nijetrijne, o.v.v. “donatie”. Een donatie met pin in de theetuin afrekenen kan uiteraard ook!