Restauratie

De restauratie is eind 2008 begonnen en in juni 2010 afgerond. Uitvoering geschiedde door de fa. Agricola-Bouw '75 uit Warns met als molenbouwer Hugo Landman. Een zeker niet uitputtend overzicht van een aantal andere "spelers":

SST 18

Toezichthouder: Gijs van Reeuwijk (bouwmeester)

Rietwerk: Gerrit Kleinjan (Den Ham)

Grondwerk en algemene assistentie: fa Zijsling (Jutrijp) en EFS (Lemmer)

Staal- en ijzerwerk: Henk Wiss (Warns)

Hand-en spandiensten, catering, transport, steentjes bikken, schelpen scheppen, sleuvengraven, rietlatten aanbrengen, houtworm bestrijden, schilderwerk, etc.etc.: Lia en Rolf van der Mark met vrienden.

©  2019