Functie en beschrijving

De Rietvink is een achtkante poldermolen, type grondzeiler uit 1855. De molen is weer geheel maalvaardig gerestaureerd en de biotoop is sterk verbeterd. De molen is te bezichtigen en wordt weer ingezet ingeval van sterk waterbezwaar. Ook helpt de molen het gemaal mee in de herfst en winter om het water milieuvriendelijk uit de polder te malen.

De molen is uitgerust met een Oudhollands gevlucht, lengte van de roeden: 20,10 m en een Vlaamse vang met duim. De overbrengverhouding wiekenkruis/houten vijzel is bijna 1:2. Voor meer details zie molendatabase nr. 111.

Het bijgevoegde filmpje (gemaakt door Kees Vanger, molenaar te Meppel) geeft een heel duidelijk beeld van de funktie van de poldermolen!


©  2019