Stichting de Rietvink

Donaties

Stichting de Rietvink is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting (wilt u volledig profiteren van het belastingvoordeel dan is een periodieke (bv. 5 jaar) gift aan te raden).

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL71INGB0004818963 t.n.v. Stichting de Rietvink te Nijetrijne, o.v.v. “donatie”.1

Hieronder staan de ANBI Publicaties, klik op destbetreffende regel om ze te openen.

ANBI Publicatie 2013

ANBI Publicatie 2012


© Albert Westerhuis 2013