143 De nieuwe kruipalen zijn weerbarstig

143 De nieuwe kruipalen zijn weerbarstig


© Albert Westerhuis 2013